Internationella affärer

Här berättar Björn Östberg, vd på InSitu AB, hur samarbetet med Green Business Region har bidragit till företagets utveckling och internationella satsningar:

Bakgrund

Runt om i världen görs stora investeringar inom olika miljöteknikområden. De stora behoven av nya lösningar skapar möjligheter för svenska miljöteknikföretag. Green Business Region ger Dalarnas och Gävleborgs miljöteknikföretag bättre förutsättningar att bli aktörer på en global marknad. Våra insatser ska leda till fler internationella affärer och ökad export. Green Business Region samarbetar också med övriga regionala miljötekniknoder runt om i landet för att tillsammans kunna exponera svensk miljöteknik internationellt.

Vårt erbjudande

Green Business Region kan kostnadsfritt erbjuda följande tjänster anpassade utifrån ert miljöteknikföretags behov:

  • Organisering av affärsresor, ofta i samarbete med våra partners, och ibland även tillsammans med regionala politiker.
  • Matchmaking-events med potentiella affärspartners.
  • Expertkompetens kring exportfrågor genom vårt nätverk.
  • Seminarier kring olika affärskulturer.
  • Kontakter med återförsäljare och agenter via vårt kontaktnät.
  • Rådgivning kring praktiska frågor vid export och internationalisering.

Era möjligheter

Genom Green Business Regions erbjudande får ert miljöteknikföretag bättre möjligheter att exempelvis:

  • Hitta information om exportmöjligheter till internationella marknader.
  • Hitta kontakter som kan hjälpa till med specifika landanalyser.
  • Få stöd vid projektansökningar som syftar till fler internationella affärer.

Våra partners

Green Business Region har ett stort kontaktnät av partners som är vana vid att underlätta för svenska företag att komma ut på den globala exportmarknaden. Vi förmedlar gärna kontakter till de aktörer som är mest relevanta för just ert miljöteknikföretag.

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner