Affärsrådgivning för miljöteknikföretag

Affärsrådgivning för miljöteknikföretag

Även om klimat- och miljöutmaningen kan ses som vår tids största hot, så är det också en möjlighet att skapa nya jobb och nya företag, öka exportintäkterna och bidra till en bättre miljö både här hemma och i vår omvärld. Runt om i världen görs stora investeringar inom olika miljöteknikområden. Detta öppnar stora möjligheter för svenska miljöteknikföretag att matcha behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och jobbskapande i Dalarna, Sverige och globalt.

Green Business Region ger Dalarnas och Gävleborgs miljöteknikföretag bättre förutsättningar att ta vara på de möjligheter som denna utveckling erbjuder – både på hemmaplan och på en global marknad.

Vårt erbjudande

Green Business Region erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning för miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg inom följande insatsområden:

Vår arbetsmetod

Våra insatser utgår ifrån en inventering av era behov och möjligheter tillsammans med företagets ledning. När dessa har identifierats matchas de mot vårt erbjudande. Därefter etablerar vi en handlingsplan och en tidsplan för aktuella åtgärder. 

Stort nätverk

Green Business Region medverkar aktivt i Föreningen Svensk Miljöteknik (ASSET), www.asset.nu, som en av 13 regionala miljötekniknoder i landet. Detta medför att vår region ingår i samarbeten och nationella satsningar kopplat till Sveriges exportstrategi. Vi förmedlar gärna kontakter till de aktörer som är mest relevanta för just ert miljöteknikföretag. Vi gör fotarbetet, vi är transparenta och vi letar hela tiden synergier för alla inblandade parter.

Gemensam miljöteknikdatabas

Vår webbplats är kopplad till den nationella miljöteknikportalen www.envirosweden.se. Där kan ditt företag visas upp för en internationell publik tillsammans med 644 miljöteknikföretag, 144 besöksobjekt och 43 besöksprogram från partnerorganisationer spridda över hela landet (siffror från mars 2017).

 

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner