Paketering och försäljning

Paketering och försäljning

Green Business Region erbjuder kostnadsfri konsultation kring paketeringen av ert miljöteknikföretags produkter och tjänster. Vår arbetsmetod utgår från en inventering där vi identi erar de produkter och tjänster som kan generera ökad försäljning. Vi stöttar med coachning, nya tankar och mallar för arbetet som ni har framför er. I detta ingår även hur ert miljöteknikföretag kan hamna högre på Googles lista över sökresultat för er sektor.

Så här jobbar vi:

Paketering

 • Strategimöte med ledning och personal kring vägen framåt.

 • Inventering av befintliga produkter och tjänster samt success stories.

 • Produktion av sökordsoptimerade bastexter för varje produkt och tjänst. Dessa bastexter används sedan i olika former för alla nedanstående försäljningskanaler.

 • Produktion av enklare filmer, bilder och presentationer som tydliggör kundnyttan.

 • Produktion av produktblad som blir underlag för ökad försäljning.

Försäljning
 • Skapa ett bokningsmanus, så att ni vet vad ni ska säga under första samtal med kund.

 • Ta fram en mall med frågor som ni kan välja från under kundmöten.

 • Ta fram en säljpärm med säljredskap.

 • Skapa/uppdatera ert kundregister över både befintliga och potentiella kunder.

 • Välj ut kontaktpersoner från kundregistret och notera deras kontaktuppgifter.

 • Plocka ut de viktigaste företagen och utför kundbesök enligt kundregistret.

Sociala medier

 • Vi går igenom de vanligaste sociala medierna, så skapar ni konton på de som är mest relevanta.

 • Fyll era konton med innehåll i form av sökordsoptimerade texter, bilder och filmer.

 • Uppdatera er webbplats med de nya sökordsoptimerade texterna.

 • Skapa interna rutiner för uppdatering av innehåll på sociala medier och er webbplats. 

Presentera er på vår webbplats!

Vår webbplats är kopplad till den nationella miljöteknikportalen www.envirosweden.se. Där får ni möjlighet att lägga in er säljtext på svenska och engelska, länka tillbaka till er egen webbplats, lägga till kontaktuppgifter, logotyp, Youtubeklipp m.m. Ni får också ett eget inlogg så att ni kan ändra era uppgifter när ni vill. 

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner