Dalarna exporterar miljöteknik till Kina

Dalarna exporterar miljöteknik till Kina

Miljöteknik är en eftertraktad kompetens i Kina. Denna kompetens finns i Dalarna och flera företag har kunskaper som nu kommer att knytas ihop och exporteras under en vecka i staden Wuhan, i provinsen Hubei. Redan tidigare har kontakter knutits mellan Dalarna och Hubei med ett samarbetsavtal. Nu är det business som gäller då Stiftelsen Teknikdalen finns på plats med femtontalet företag för affärer och företagsbesök.

Ett femtontal företag inom bl a miljöteknik kommer mellan den 24-27 september att besöka potentiella kunder för att presentera sina affärsidéer i samband med sk matchmaking. Även studiebesök på fabriker och mässor kommer att läggas in i programmet. Just nu pågår matchning mellan dalaföretagen och företagen i Wuhan för att öka träffsäkerheten. Detta genomförs av Marie Ericson, Enterprise Europe Network som konkret arbetar för att dalaföretag ska knyta internationella affärskontakter. I Kina sköts matchningen av Enterprise Europe Network Central China samt Wuhan Commerce Bureau. Just denna vecka är de på plats i Dalarna för att besöka flertalet av de avresande företagen.

Från Dalarna arbetar Anders Sundvall, ansvarig för hållbar utveckling inom Stiftelsen Teknikdalen, för att miljöteknikföretag med hög ambitionsnivå och kompetens finns med på resan.

– Dalarna är ett pilotlän inom grön utveckling vilket innebär att vi jobbar extra hårt och intensivt just här i länet med att lyfta miljöteknikföretag, säger Anders Sundvall. Vi vet också att det finns flera kunniga företagare som är villiga att exportera till just Kina. Därför arrangerar vi denna resa och möjliggör kontakterna mellan de båda regionerna. Som liten företagare är det inte så lätt att nå fram och öppna dörrar för konkreta affärsförbindelser. Även mycket administration och politiska kontakter ligger bakom en resa som denna, menar Sundvall.

Ett av företagen som är redo för avresa till Wuhan är Extuna Produktion AB i Falun. De tillverkar skräddarsydda pannor och ackumulatortankar för både privata hushåll som för företag. Mycket teknisk kunskap ligger bakom produktionen vilket man nu vill sälja in i Kina.

– Vi har haft flera diskussioner med Kina och är väl förberedda, kineser har även varit här och tittat. Vår målsättning nu är bl a försäljning av värmepannor till Kina och just en sådan här resa är vår väg in i landet, säger säljchef Peo Persson på Extuna Produktion AB.

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner