Solvärmemarknaden i fokus!

Solvärmemarknaden i fokus!

Intresset för solenergiteknik ökar i Sverige, men solvärmemarknaden har gått långsamt framåt. Det var en av anledningarna till att Högskolan Dalarna, Triple Steelix, Gävle-Dala Energikontor, Länsstyrelsen Dalarna och Green Business region bjöd in till en workshop i Borlänge med syfte att få en dialog kring hur vi ska få igång solvärmemarknaden.

Drygt 30 personer från lokala företag, högskolan och offentlig sektor fanns på plats i Borlänge för att diskutera och komma med konkreta förslag hur olika aktörer kan påverka intresset och få marknaden att lyfta. Workshopen inleddes av Chris Bailes från Högskolan Dalarna som gav en bakgrund till solvärmeteknikens ställning nationellt och internationellt samt marknaden och potentialen för solvärme i regionen. Därefter tog Lars Andrén, ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi över och bjöd in till paneldiskussion.

I panelen deltog:

Jan Berg, ordförande, bostadsrättsföreningen Promenaden

Mattias Ahlstedt, energi- och klimatrådgivare, Falu Kommun

Gunnar Jönsson, VD, Fiskarhedenvillan

Mats Norrfors, konsult, ÅF

Björn Ljungkvist, VD, Svesol Värmesystem

Claes Forsberg, Energimarknad AB

Efter intensiva diskussioner framkom ett antal intressanta idéer att gå vidare med mot bl a leverantörer, återförsäljare, beställare, politiker och forskningsinstitutioner. Exempel på förslag som diskuterades var:

  • Ökad samverkan inom branschen
  • Kompletta systemlösningar, paketering viktig
  • Förbättrade säljinsatser
  • Lyft fram goda exempel
  • Intressera media mer för vad som händer inom branschen
  • Förändringar av ekonomiskt stöd vid installation av nya solvärmesystem
  • Utbildningsinsatser behövs bl a mot installatörer av system och konsulter
  • Behov av ändringar i plan o bygglagen
  • Hur energirådgivare i kommunerna kan utnyttjas bättre

Avslutningsvis konstaterade mötet att ett uppföljningsmöte bör äga rum efter årsskiftet.

Vid pennan/Hans Ahlin

Kompetensutveckling

Vi erbjuder nätverksträffar och seminarier inom relevanta ämnen.

Läs mer här

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner