En plattform för miljöteknikföretag

En plattform för miljöteknikföretag

 

Green Business Region - Dalarnas och Gävleborgs miljötekniknod

Även om klimat- och miljöutmaningen är vår tids största hot, så är det också en möjlighet att skapa nya jobb och nya företag, öka exportintäkterna och bidra till en bättre miljö både här hemma och i vår omvärld. Runt om i världen görs stora investeringar inom olika miljöteknikområden. Detta öppnar stora möjligheter för svenska miljöteknikföretag att matcha behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och jobbskapande i Dalarna, Sverige och globalt.

Vår uppgift

Green Business Region ger Dalarnas och Gävleborgs miljöteknikföretag bättre förutsättningar att ta vara på de möjligheter som denna utveckling erbjuder – både på hemmaplan och på en global marknad.

Green Business Region medverkar aktivt i Föreningen Svensk Miljöteknik (ASSET), som en av åtta regionala miljötekniknoder i landet. Detta medför att vår region ingår i samarbeten och nationella satsningar kopplat till Sveriges miljöteknikstrategi.

Denna webbplats är kopplad till den nationella miljöteknikportalen www.envirosweden.se. Där kan ditt företag visas upp för en internationell publik tillsammans med 644 miljöteknikföretag, 144 besöksobjekt och 43 besöksprogram från sju partnerorganisationer spridda över hela landet (siffror från mars 2017).

Green Business Region har ett stort kontaktnät och vi förmedlar gärna kontakter till de aktörer som är mest relevanta för just ert miljöteknikföretag. Vi gör fotarbetet, vi är transparenta och vi letar hela tiden synergier för alla inblandade parter.

 

Vårt erbjudande

Green Business Region erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning för miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg inom följande insatsområden:

-       Finansieringsguide

-       Internationella affärer

-       Besöksprogram

-       Affärsnätverk

-       Kompetensutveckling

-       Paketering & Försäljning

 

Vår arbetsmetod

Våra insatser utgår ifrån en inventering av era behov och möjligheter tillsammans med företagets ledning. När dessa har identifierats matchas de mot vårt erbjudande. Därefter etablerar vi en handlingsplan och en tidsplan för aktuella åtgärder. 

Green Business Region är också medlem i ASSET - Föreningen Svensk Miljöteknik.

Vi vill gärna höra om just dina utmaningar och möjligheter. Kontakta oss här!

Green Business Region är en integrerad del av Dalarna Science Parks verksamhet och delfinansieras av EU.

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner