Exportprojekt i Rumänien

Exportprojekt i Rumänien

 

Stiftelsen Teknikdalen ansvarar genom Green Business Region för projektsamordning av ett exportprojekt till Rumänien med finansiering från Tillväxtverket. Projektet pågår under 2013 och syftar till export av produkter och tjänster inom värme, vatten och avloppsrening.

Deltagande företag är Extuna AB, Ros Ingenjörsbyrå AB och Ekosystem AB.

Projektets målsättningar är att få produkter etablerade på den rumänska marknaden och på sikt etablera ett Swedish Green Tech Center i regionen. Förhoppningen är att flera svenska miljöteknikföretag inom energi, värme, vatten och avloppsteknik kan etablera verksamhet i Rumänien genom denna satsning. 

Från Teknikdalens sida sköts samordningen av Hans Ahlin, som kan ge mer information.