Våra partners

Våra partners

 

Vi är många som arbetar för en hållbar tillväxt i Dalarna och Gävleborg. Här presenterar vi några av de organisationer som Green Business Region samarbetar med.

Klicka på loggorna för att komma till respektive organisations webbplats!

 

DSP

Dalarna Science Park är initiativtagare till Green Business Region.

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Välutvecklade processer erbjuds till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

Kontaktpersoner

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

 

Region Gävleborg

Region Gävleborg är huvudpartner för Green Business Region i Gävleborg.

Kontaktperson: Mikael Lif, miljöstrateg

Tel: 070-590 80 87

E-post: mikael.lif@regiongavleborg.se

Länsstyrelsen Dalarna har medfinansierat Green Business Region och leder arbetet kring utmärkelsen "Pilotlän för grön utveckling".

Kontaktperson: Mikael Selander

Tel: 070-266 81 54

E-post: mikael.selander@lansstyrelsen.se

 

Green Business Region samverkar med Högskolan Dalarna, framför allt genom det nya projektet Energi- och Miljökompetenscentrum - EMC.

Kontaktperson: Mats Rönnelid

Tel: 070-690 87 12

E-post: mrd@du.se

 

Invest in Gävleborg är regionens satsning på att få fler utländska investeringar och etableringar till regionen.

Kontaktperson: Kjell Mickelsson

Tel: 072-208 74 24

E-post: kjell.mickelsson@investingavleborg.se

 

Invest in Dalarna kopplar ihop utländska företag och investerare med affärsmöjligheter i Dalarna.

Kontaktperson: Johan Holmberg

Tel: 076-787 02 88

E-post: johan.holmberg@investindalarna.se

 

Mellansvenska handelskammaren är en oberoende och opolitisk ideell organisation som grundades av regionens företag 1907. Handelskammarens roll har sedan starten varit att arbeta för att utveckla och underlätta handel, såväl nationell och internationell.

 

Falun Borlänge-regionen är ett fristående aktiebolag. Bolagets verksamhet syftar till att öka regionens attraktionskraft. Vi tar fram beslutsunderlag, formar och driver utvecklingsprojekt och samordnar olika verksamheter.

 

High Voltage Valley är en neutral plattform för samverkan inom elkraftteknik mellan företag, universitet och offentliga aktörer. Konkret handlar det bland annat om gemensamma forskningsprojekt, utveckling av leverantörer och kompetensförsörjning.

Kontaktperson: Kathrine Abrahamsen, Processledare

Tel: 070-318 60 33

E-post: kathrine.abrahamsen@highvoltagevalley.se

 

Triple Steelix är en mötesplats där de små och medelstora 
företagen kan hämta den extra kompetens som ofta behövs 
för att kunna utveckla framgångsrika produkter och tjänster.
 Det kan lika gärna gälla hur man svetsar nya avancerade stål
 som hur man kartlägger och bearbetar en ny marknad i
 Sverige eller utomlands.

Kontaktperson: Bosse Lilja, Processledare

Tel: 070-345 04 91

E-post: bosse.lilja@iucdalarna.se

 

 

Business Sweden gör det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats gör vi din utlandssatsning möjlig - snabbare och enklare. 

 

ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn. Vi verkar för ökad export av svensk miljöteknik genom affärsdriven samverkan.

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner