Våra besöksprogram består av följande:

  • Allmän information om Sverige, svensk miljöteknikhistoria, affärskultur m.m.
  • Studiebesök vid ett eller flera besöksobjekt, där även underleverantörer av miljöteknik erbjuds att finnas med.
  • Matchmaking-events med relevanta företag. Dessa möten planeras på förhand utifrån era önskemål och följs upp efter besöket.
  • Kulturella/kulinära inslag. Smaka på Sverige.
  • Utbildningsprogram med fokus på olika miljöteknikområden i formatet Access Days, vilket används nationellt under varumärket SymbioCity.

Era möjligheter

  • Delta som besöksobjekt eller underleverantör i samband med studiebesöken – visa upp era smarta miljötekniklösningar.
  • Delta på våra matchmaking-events och hitta nya affärspartners.
  • Exponeras i samband med programpunkter under studiebesöken.
  • Exponeras på vår webbplats som besöksobjekt eller underleverantör.
  • Effektiva besök ger affärer!