En plattform för miljöteknikföretag

Klimat- och miljöutmaningen kan vara modern tids viktigaste uppgift och hot. Men den för med sig fördelar såsom nya jobb och möjligheter att öka landets exportintäkter. Nya miljöteknikområden öppnar upp för miljöteknikföretag som kan tackla dagens miljöproblem på nationell såsom internationell nivå. Miljöutmaningens allvar har genererat inversteringar som öppnat möjligheter för svenska miljöteknikföretag att både anpassa sig efter behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt och utveckling.

Vår uppgift

Green Business Region ger miljöteknikföretag bättre förutsättningar att ta vara på de möjligheter som denna utveckling erbjuder – nationellt som internationellt.

Vi har ett brett kontaktnät och frambringar gärna våra kontakter till de aktörer som är av största relevans för just er miljöteknikverksamhet.Vi gör fotarbetet, vi är transparenta och vi letar hela tiden synergier för alla inblandade parter.

Vårt erbjudande

Green Business Region erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning för miljöteknikföretag inom följande insatsområden:

–       Finansieringsguide

–       Internationella affärer

–       Besöksprogram

–       Affärsnätverk

–       Kompetensutveckling

–       Paketering & Försäljning