För att effektivisera och öka tillväxten gör vi på Green Business Region affärer på internationell nivå också. Vi erbjuder konstnadsfria tjänster speciellt anpassade till ert miljöteknikföretags behov. Dessa behov kan vara:

  • Organisering av affärsresor, ofta i samarbete med våra partners, och ibland även tillsammans med regionala politiker.
  • Matchmaking-events med potentiella affärspartners.
  • Expertkompetens kring exportfrågor genom vårt nätverk.
  • Seminarier kring olika affärskulturer.
  • Kontakter med återförsäljare och agenter via vårt kontaktnät.
  • Rådgivning kring praktiska frågor vid export och internationalisering.

Era möjligheter

Genom Green Business Regions erbjudande får ert miljöteknikföretag bättre möjligheter att exempelvis:

  • Hitta information om exportmöjligheter till internationella marknader.
  • Hitta kontakter som kan hjälpa till med specifika landanalyser.
  • Få stöd vid projektansökningar som syftar till fler internationella affärer.

Våra partners

Green Business Region har ett stort kontaktnät av partners som är vana vid att underlätta för svenska företag att komma ut på den globala exportmarknaden. Vi förmedlar gärna kontakter till de aktörer som är mest relevanta för just ert miljöteknikföretag.