En energideklaration är en kartläggning på hur mycket energi en byggnad använder. En certifierad energiexpert tar fram den informationen genom att kontrollera bla. elcentral, värmecentral, tvättstuga, belysning, isolering och fönster i byggnaden. Med den informationen kan man sedan ta fram åtgärder för att minska energianvändningen och därmed minska utsläppen. Byggnaden kommer sedan få ett sorts betyg på hur energieffektiv den är. Betyget kallas energiklass och redovisas genom en skala från A till G, A är mest energieffektiv och G är minst energieffektiv. Med hjälp av energiklasserna är det lätt att jämföra byggnaders energianvändning. Energideklarationen är giltig i 10 år.

Sedan 2006 är det lag på att utföra en energideklaration på de flesta byggnader i Sverige och den gäller för lokaler, flerbostadshus, specialbyggnader som är större än 1000 kvadratmeter samt villor vid uthyrning eller försäljning. Vid köp eller uthyrning är fastighetsägaren skyldig att visa en energideklaration.

Energiklasserna

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6) hittar du kraven som energiklasserna utgår ifrån. Dessa kraven är beroende av vilken typ av byggnad det handlar om, om byggnaden är elvärmd eller inte och var i Sverige byggnaden ligger (vilken sorts miljö byggnaden är belägen). Nedan beskrivs vad varje energiklass står för. 

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.