Seminarier och workshops arrangeras reglebundet och berör olika miljötekniksområden för att öka kompetensnivån hos våra kunder och intressenter. Detta är oftast ett samarbete med våra partners för att utbyta expertis på de aktuella områdena.

Våra kunders möjligheter är att utveckla kompetensen hos deras anställda inom just deras miljöteknikområde, nätverka med företrädare för regionens miljöteknikföretag och relevanta aktörer på miljöteknikområdet och hitta partners för affärs/leverantörsnätverk som tillsammans kan ta större ordrar (se separat produktblad – Affärsnätverk).