Energideklaration hjälper till i omställningen

Tack vare den nu mer ganska etablerade lagen om energideklaration för byggnader får allt vad gäller byggande, köp och sälj av bostäder en skjuts i positiv riktning beträffande omställning och miljöpåverkan. För proffs i byggbranschen gäller det att göra bra val av byggmateriel och lösningar för ventilation och isolering. Byggherrarna har tusentals frågor att ta ställning till. Ekonomin kommer i fråga inte bara vid inköp av material utan även hur bostäderna står sig hos en miljömedveten och granskande konsument. Detta innebär ett tryck hos fabriker och producenter att vara noggranna i teknisk utveckling, testning och märkning.

Energideklaration ett krav vid försäljning

Det är ett krav att en energideklaration utförs på en bostad, byggnad som säljs. Beställningen av energideklaration kan köparen eller säljaren enkelt göra på sajter som exempelvis besiktigaste.se som finns såväl i Dalarna, Gävleborg, Västmanland som andra delar av Sverige. Deklarationen tydliggör effektiviteten i byggnaden avseende uppvärmning och energiåtgång. Vid energideklarationen läser den certifierade energiexperten (enda som får utföra deklarationen) in sig i byggnadens konstruktion och tekniska specifikationer. I besök i byggnaden görs en analys av husets skick för att gradera och föra in resultat i protokollet. Energideklarationen registreras i Boverkets register och det ska finnas en energideklaration för alla bostadsbyggnader.

OVK – förbättrar inomhusluftens kvalitet

Det finns tre grundläggande strategier för att förbättra inomhusluftens kvalitet:

  • Förbättrad ventilation
  • Luftrenare
  • Kontroll av friskluftsinflöde

I Sverige är det mest effektiva sättet för att förbättra inomhusluftens kvalitet att se till att ventilationen fungerar bra. Både friskluftsintag och att det finns ett flöde för utgående luft. Vi har sedan några decennier instiftat en lag om OVK, obligatorisk ventiationskontroll. Kommunen är ansvarig för att alla rum där människor vistas har bra ventilation och frisk luft som inte är hälsovådlig. Här kommer en kort text om vad som påverkar inomhusluftens kvalitet.

Det förekommer i vissa områden asbest, radon eller luftföroreningar orsakade av exempelvis trafik. Där kan det finnas behov av luftrening eller åtminstone återkommande kontroller av in-luften. En del argumenterar för att kontroll av inluft eller luftrenare kan vara en mer kostnadseffektiv metod för att skydda inomhusluftens kvalitet än att öka ventilationen eftersom ökad ventilation kan öka energikostnaderna.

De flesta äldre byggnaders uppvärmnings- och kylsystem drar inte in frisk luft mekaniskt i huset, utan fungerar tack vare de termiska effekterna av att varmluft stiger och skapar självdrag. Dessa äldre hus hade ett självläckage genom dålig täthet och isolering. Man kan jämföra det med öppna fönster och dörrar som ökar ventilationen.

Sedan åtminstone 15 ¨år byggs nya hem med mekaniska system för att fläkta in frisk luft utifrån. Moderna lösningar inkluderar energieffektiva värmeåtervinningsfläktar (även kända som värmeväxlare). Sådana ventilation hjälper också till att ta bort eller späda ut luftburna föroreningar inomhus genom inbyggda filter som löpande bör rengöras. Utvärdera gärna den ventilation som finns i fastigheten för att minska luftföroreningar inomhus.

Så här får du frisk luft i ditt rum

Införandet av utomhusluft är en viktig faktor för att främja god luftkvalitet. Luft kan komma in i ett hem på flera olika sätt:

  • naturlig ventilation, såsom genom fönster och dörrar
  • mekaniska medel, såsom genom utomhusluftintag via värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemet (HVAC)
  • infiltration, en process där utomhusluft strömmar in i huset genom öppningar, fogar och sprickor i väggar, golv och tak samt runt fönster och dörrar.

Naturlig ventilation beskriver luftrörelse genom öppna fönster och dörrar. Om den används på rätt sätt kan naturlig ventilation ibland hjälpa till att sänka inomhusluftstemperaturen, som kan bli kall utan bra uppvärmning eller vid strömavbrott.