Energideklaration hjälper till i omställningen

Tack vare den nu mer ganska etablerade lagen om energideklaration för byggnader får allt vad gäller byggande, köp och sälj av bostäder en skjuts i positiv riktning beträffande omställning och miljöpåverkan. För proffs i byggbranschen gäller det att göra bra val av byggmateriel och lösningar för ventilation och isolering. Byggherrarna har tusentals frågor att ta ställning till. Ekonomin kommer i fråga inte bara vid inköp av material utan även hur bostäderna står sig hos en miljömedveten och granskande konsument. Detta innebär ett tryck hos fabriker och producenter att vara noggranna i teknisk utveckling, testning och märkning.

Energideklaration ett krav vid försäljning

Det är ett krav att en energideklaration utförs på en bostad, byggnad som säljs. Beställningen av energideklaration kan köparen eller säljaren enkelt göra på sajter som exempelvis besiktigaste.se som finns såväl i Dalarna, Gävleborg, Västmanland som andra delar av Sverige. Deklarationen tydliggör effektiviteten i byggnaden avseende uppvärmning och energiåtgång. Vid energideklarationen läser den certifierade energiexperten (enda som får utföra deklarationen) in sig i byggnadens konstruktion och tekniska specifikationer. I besök i byggnaden görs en analys av husets skick för att gradera och föra in resultat i protokollet. Energideklarationen registreras i Boverkets register och det ska finnas en energideklaration för alla bostadsbyggnader.

Du måste vara inloggad för att kommentera